Đừng là một thằng khốn nạn, và đừng khoan nhượng với những thằng khốn nạn.

Quy tắc Ứng xử

Bạn có thể áp dụng Quy tắc ứng xử đơn giản này cho công ty, nhóm hoặc dự án nguồn mở của mình.

Bạn có hỏi hoặc được yêu cầu truy cập trang này không?

Có thể là một ý kiến - phản ánh hành vi gần đây của bạn.