Huwag kang gago, at huwag kang makisama sa mga gago.

Code of Conduct

Maaari mong gamitin ang Code of Conduct na ito para sa inyong kumpanya, team, o proyekto na open-source.

Hiniling ba sa iyo na bisitahin ang webpage na ito?

Maaaring magandang idea na pag-isipan mo ang ginawa mo.